De Tempel van Folsgare

De Tempel van Folsgare
©: Kadaster
De Tempel van Folsgare
links de Tempel (©: Uitgeverij van der Meulen bv Sneek)
De Tempel van Folsgare
rechts de Tempel met links de smederij er tegenover (©: Uitgeverij van der Meulen bv Sneek)
De Tempel van Folsgare
Minne Minnema voor de Tempel (©: Collectie Wybren Sweering)
De Tempel van Folsgare
anno 2021 (©: Wytske Heida)
De Tempel van Folsgare
renovatie Tsjaerddyk (©: Atse Bruin)
De Tempel van Folsgare
Earmhûs Warten (©: Wytske Heida)
De Tempel van Folsgare
Originele kamer in het museum (©: Wytske Heida)
De Tempel van Folsgare
Detail (©: Wytske Heida)
De Tempel van Folsgare
1832 (©: kadaster)
De Tempel van Folsgare
1919 (©: advertentie LC)
De Tempel van Folsgare
1841 (©: advertentie LC)
De Tempel van Folsgare
1860 (©: advertentie LC)
De Tempel van Folsgare
1872 (©: advertentie LC)
De Tempel van Folsgare
1887 (©: kadaster)
De Tempel van Folsgare
het terrein wordt als hooiopslag gebruikt (©: db Folsgare)

 

Midden 19e eeuw stond aan de Tsjaerddyk een huis dat in de volksmond “de Tempel” werd genoemd. Het huis kreeg waarschijnlijk deze naam, omdat er op een klein oppervlak zoveel mensen woonden. In dit venster wordt de historie van het gebouw en zijn bewoners beschreven.

 

In 1751 trouwt timmerman Edger Scheltes uit IJsbrechtum met een meisje uit Folsgare, Ymkje Freerks. Het stel gaat in Folsgare wonen ( Tsjaerddyk 42). Edger timmert veel voor de kerk. Dat is terug te vinden in het kerkarchief als hij reparaties heeft uitgevoerd.  In 1783 komt Edger  te overlijden en volgens het kerkarchief volgt zijn jongste zoon Freek hem op als timmerman. Tot  het jaar 1791 wordt hij regelmatig genoemd bij kerkreparaties.  

 

De oudste zoon Schelte Edgers is boer en heeft een koemelkerij  op de Tsjaerddyk. Zijn bedrijf omvat de huidige huisnummers 41-47. Schelte  blijft vrijgezel,  maar  woont niet alleen. Hij heeft een huishoudster, Pietje Baukes, afkomstig uit Hennaard. Haar ouders zijn Bauke Sybes en Hiltje Jans. Pietje haar vader is kuiper in Hennaard. 

In 1811, als iedereen van Napoleon een achternaam moet aannemen, noemt hij zich daarom ook Kuipers. Ook Schelte moet in 1811 een achternaam kiezen. Hij kiest voor de naam Dijkstra, waarschijnlijk omdat hij aan de Tsjaerddyk woont.

 

Behalve van de koemelkerij op de Tsjaerddyk nr 41-47, is Schelte Edgers ook eigenaar van de winkel annex timmerzaak op  Tsjaerddyk nr. 42 en het perceel daarnaast. Dit perceel, nu Tsjaerddyk nr. 38-40, wordt als moestuin gebruikt.

 

In 1818 overlijdt Schelte op 65 jarige leeftijd. Hij heeft blijkbaar een goede en warme band met zijn huishoudster Pietje Kuipers gekregen, want al zijn bezittingen gaan naar Pietje Kuipers.

Zij krijgt niet alleen het onroerend goed. Pietje erft ook een voor die tijd fors bedrag aan geld. Pietje Baukes Kuipers is van huishoudster nu boerin geworden en is blijkbaar daarmee ook een stuk aantrekkelijker op de huwelijksmarkt. In 1820 trouwt Pietje op 44 jarige leeftijd met de veel jongere Hendrik Uiltjes Hoekstra uit Terherne. Hendrik is pas 29 jaar en als zoon van een schipper zal hij niet erg rijk zijn. Hij vindt in Pietje een goede partij.

 

Zie voor meer informatie:

De Tempel van Folsgare, nl
De Tempel fan Folsgeare, fr
db FolsgareReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Wytske Heida)