Tsjaerddyk 47

Tsjaerddyk 47
©: Atse Bruin
Tsjaerddyk 47
Folsgare1887 (©: kadaster)
Tsjaerddyk 47
Tsjaerddyk met rechts nr 47 (©: db Folsgeare)
Tsjaerddyk 47
De jagers (©: Wybren Sweering)
Tsjaerddyk 47
Jelle Abma op de fiets naar de boerderij (©: db folsgare)
Tsjaerddyk 47
huidige situatie (©: Wytske Heida)
Tsjaerddyk 47
detail huidige situatie (©: Wytske Heida)
Tsjaerddyk 47
voor de opknapbeurt (©: db Folsgare)
Tsjaerddyk 47
regenbak (©: Wytske Heida)
Tsjaerddyk 47
Pomp achter het huis (©: Wytske Heida)

 In 1870 is er een tekort aan bouwgrond in Folsgare. Timmerman Pieter Willems Twijnstra dient daarom een verzoek in bij de kerkvoogden om naast de Tempel, in de boomgaard van de pastorie boerderij, een huis te mogen bouwen.

Het verzoek wordt toegestaan met een erfpacht van veertig cent per jaar. Het huis krijgt, evenals de Tempel, recht van overpad langs de oostzijde van de nieuwe smederij naar het stalt aan de Tjaardvaart.  

In 1871 is het huis, met kadaster nr. 632, naast de Tempel klaar. Gerrit Willems Twijnstra, broer van timmerman Twijnstra en weduwnaar, wordt met zijn kinderen de eerste bewoner van het huis. Gerrit is timmerknecht bij Pieter Willems en woont nu tegenover zijn broer Freerk Willems Twijnstra (Tsjaerddyk 42) die kuiper is.

In 1872 vertrekt Pieter Willems Twijnstra uit Folsgare. Het huis waar Gerrit Willems woont, komt in de verkoop. Het wordt gekocht door Sjoerd Hendriks Kuperus, die na de koop verklaart dat hij de woning heeft aangekocht namens Gerrit Willems Twijnstra.

Gerrit Willems hertrouwt in 1873 met Sjuttje Bergstra uit Oosthem. Ze blijven in de woning tot 1887. Dan vertrekt het gezin naar Goutum, waarna het huis wordt verhuurd.

In juni 1901 wordt het huis verkocht aan Kornelis Jongbloed, colporteur uit Amsterdam. Het verschil tussen de grote stad en een klein dorp als Folsgare, is echter te groot voor Kornelis. Hij verkoopt het huis in december van hetzelfde jaar alweer en keert terug naar Amsterdam.

 

Zie voor meer informatie:

Tsjaerddyk 47, nl
Tsjaerddyk 47, fr
Wytske HeidaReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Dorpsbelang Folsgeare)