Tsjaerddyk 42

Tsjaerddyk 42
©: Uitgeverij van der Meulen bv Sneek
Tsjaerddyk 42
trouwacte (©: db Folsgeare)
Tsjaerddyk 42
doopacte (©: db Folsgeare)
Tsjaerddyk 42
Folsgare rond 1836 (©: db Folsgeare)
Tsjaerddyk 42
Het nieuwe pand rond 1912 (©: uitgeverij van der Meulen bv Sneek)
Tsjaerddyk 42
De eerste steen 1910 (©: Wytske Heida)
Tsjaerddyk 42
Idske Posthuma (©: db Folsgeare)
Tsjaerddyk 42
Folsgare 1973 (©: db Folsgeare)
Tsjaerddyk 42
Het huis in 2006 (©: Atse Bruin)
Tsjaerddyk 42
De huidige woning (©: Wytske Heida)

 

In Folsgare is geen timmerman en uit de kerkboeken valt op te maken dat vanaf  1697 Broer Pybes, meester timmerman uit IJlst,  regelmatig  reparaties aan de kerk en toren verricht tot 1715. Vanaf 1725 verricht Schelte Edgers zo nu en dan het timmerwerk.

In 1739 woont Schelte Edgers in Tjalhuizum en is hij de vaste timmerman voor de kerk van Folsgare tot 1752. Zijn zoon Edger Scheltes gaat, als hij oud genoeg is, met zijn vader mee op pad om zijn vader te helpen en het vak te leren. In Folsgare leert hij Ymkjen Freerks kennen. Ze trouwen in 1751 en gaan aan de Tsjaerddyk 42 wonen. Edger begint hier een winkel en timmerzaak.

In 1753 krijgen Edger en Ymkje een zoon die naar zijn opa wordt genoemd, Schelte Edgers

Ze krijgen daarna nog een zoon die Freerk Edgers wordt genoemd.

Schelte wordt boer en begint een koemelkerij aan de noordzijde van de Tsjaerddyk naast het kerkhuis.

Na het overlijden van Edger Scheltes in 1783 wordt hij opgevolgd door zijn zoon Freerk Edgers. Freerk woont tot ongeveer 1795 in het dorp.

Na 1800 komt Bauke Jans, meester  timmerman uit IJsbrechtum,  naar het dorp voor reparaties aan de kerk. Hij overlijdt in 1808 en het dorp moet weer op zoek naar een andere timmerman.

 

Zie voor meer informatie:

Tsjaerddyk 42, nl
Tsjaerddyk 42, fr
Wytske HeidaReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Wytske Heida)