Deel:


Pastorie en pastorieboomgaard

De pastorie op huisnr. 26 behoorde toe aan de kerkelijk Hervormde Gemeente Goingarijp - Broek. De eerste steen van de nieuwe pastorie is gelegd in 1865 door predikant Petrus Holkema. Dit staat op het tableau naast de voordeur met de namen van de kerkvoogden erbij. Het oorspronkelijke oude gebouw had een puntdak.

In 1932 vertrok de laatste predikant uit Goingarijp - Broek naar Oppenhuizen en werd de woning verhuurd aan het gezin van weduwe De Vries. Scan de QR-code om verder te lezen.  Daar woonde ook Rinze Visser als kostganger in. In de latere jaren woonden er meerdere families in dit huis. In de 'pastorijtún' waren de moestuin en appelboomgaard aan de zuidzijde. Van de oogst kon het hele dorp meegenieten.

In deze tuin staan sinds 1964 twee woonblokjes met elk twee woningen (huisnrs. 18 - 24). Deze huizen zijn gebouwd omdat de Diakoniehuizen (zie bordje 5) werden afgebroken en de bewoners ervan nieuwe huisvesting nodig hadden. Het aanzicht van de vernieuwde pastorie is nog vrij authentiek gebleven. Het interieur is echter behoorlijk veranderd en aan de moderne tijd aangepast. Daarbij zijn helaas de oorspronkelijke Friese tegels in de keuken verloren gegaan.


Colofon

Plaatselijk Belang Goingarijp


© Tekst: - © Foto voorblad: PBG - luchtfoto uit de jaren vijftig

Pastorie en pastorieboomgaard
©: PBG - luchtfoto uit de jaren vijftig
Pastorie en pastorieboomgaard
tableau met de namen van de kerkvoogden (©: PBG)
Pastorie en pastorieboomgaard
viering 5 mei in Goingarijp in de jaren vijftig (©: PBG)

Reageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur van het item. (Marga van den Brink )