Pastorie en pastorieboomgaard

Pastorie en pastorieboomgaard
©: PBG - luchtfoto uit de jaren vijftig

De pastorie op huisnr. 26 behoorde toe aan de kerkelijk Hervormde Gemeente Goingarijp - Broek. De eerste steen van de nieuwe pastorie is gelegd in 1865 door predikant Petrus Holkema. Dit staat op het tableau naast de voordeur met de namen van de kerkvoogden erbij. Het oorspronkelijke oude gebouw had een puntdak.

In 1932 vertrok de laatste predikant uit Goingarijp - Broek naar Oppenhuizen en werd de woning verhuurd aan het gezin van weduwe De Vries. Daar woonde ook Rinze Visser als kostganger in. In de latere jaren woonden er meerdere families in dit huis. In de `pastorijtún` waren de moestuin en appelboomgaard aan de zuidzijde. Van de oogst kon het hele dorp meegenieten.

In deze tuin staan sinds 1964 twee woonblokjes met elk twee woningen (huisnrs. 18 - 24). Deze huizen zijn gebouwd omdat de Diakoniehuizen (zie bordje 5) werden afgebroken en de bewoners ervan nieuwe huisvesting nodig hadden. Het aanzicht van de vernieuwde pastorie is nog vrij authentiek gebleven. Het interieur is echter behoorlijk veranderd en aan de moderne tijd aangepast. Daarbij zijn helaas de oorspronkelijke Friese tegels in de keuken verloren gegaan.

Colofon

Plaatselijk Belang Goingarijp

© Tekst: Plaatselijk Belang Goingarijp © Foto voorblad: PBG - luchtfoto uit de jaren vijftig
Lees meer

Gerelateerde informatie


Foto’s

Reageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Plaatselijk Belang Goingaryp)