`Komelkerij` De Groot en foeragepakhuis Hooijsma

`Komelkerij` De Groot en foeragepakhuis Hooijsma
©: PBG - Hindrik Douwes de Groot voor zijn woning in jaren zestig.
`Komelkerij` De Groot en foeragepakhuis Hooijsma
melkpraam voor de boerderij van de gebroeders Popma op de terugweg vanuit de melkfabriek in Akmarijp (©: PBG)
`Komelkerij` De Groot en foeragepakhuis Hooijsma
suvelkoöperaesje 'De Lege Wâlden' (©: PBG)
`Komelkerij` De Groot en foeragepakhuis Hooijsma
zicht op de Komelkerij vanaf de zeilschool ‘t Garijp. (©: PBG)

Dit pittoreske huisje op huisnr. 17 stond tot de ruilverkaveling van 1970 aan de rand van de oude dorpskern. Hindrik Douwes de Groot (zie foto) woonde er. Hij had een `komelkerij` met 6 koeien op stal. De melk ging dagelijks per `molkpream` naar de zuivelfabriek in Akmaryp. In de zomer haalde Hindrik het grasvoer van het `pôltsje`, het weiland achter zijn huis aan de overkant van de Lijkvaart. Hooi voor de winter werd gehaald van een gehuurd land op `de Lytse Griene` (klein eiland in het Sneekermeer) en opgeslagen als een grote hooibult op het erf.

De mest uit de stal werd gestort in een diepe mestvaalt op zijn woonerf. Zijdelings achter het huis aan de waterkant stond destijds een houten hok. Dit hok werd rond 1940 vervangen door een nieuw gebouw: een foeragepakhuis met agrarische producten. De nieuwe eigenaar heette Jacob Hooijsma. Op de grote zolder lagen laarzen, klompen en klompsokken en beneden veevoer, touw, teer, carboleum en brandstof zoals cokes, antraciet en eierkolen.

De steeg tussen de huisnrs. 13 en 15, even verderop, was in die tijd breder. Daar liep al voor de bouw van het pakhuis een rails tot aan de Lijkvaart voor aan- en afvoer. Veel spullen werden in die tijd over het water vervoerd.

Colofon

Plaatselijk Belang GoingarijpPBGReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Plaatselijk Belang Goingarijp )