Aanleg Folsgeasterleane

Vanuit Folsgare liep een eeuwenoud voetpad via Bons naar de Hemdyk waarvan het eerste stuk dat bij het dorp hoorde tot net voorbij Carpe Diem, in 1511 de Kerkwech wordt genoemd. Aan de Kerkwech stonden toen zes boerderijen waarvan er vandaag de dag nog één over is. Drie zijn door brand verloren gegaan( Strûpenkeal, Folsgeasterleane 2, boerderij van Breeuwsma) en twee zijn afgebroken ( Folsgeasterleane 15 en een boerderij die vlakbij Folsgeasterleane 2 stond). Het renteniershuis dat later is gebouwd bij de boerderij van de eerste Abma’s ( Folsgeasterleane 2) is ook verdwenen.

De naam Kerkwech verdwijnt en wordt de Leane genoemd tot de weg officieel de naam Folsgeasterleane krijgt. Het is de kortste route naar Sneek voor de boeren families die er wonen. Voor de inwoners van het dorp was dit niet de beste maar wel de kortste route naar Sneek. Vanuit Folsgare is de route tot Carpe Diem nog hetzelfde, maar er was destijds een overzet over de opvaart naar de boerderijen die bij IJsbrechtum hoorden. Vervolgens liep je langs de molen richting Bons om op de Hemdijk uit te komen. Daarna ging je linksaf naar Sneek.


Op de kaart van Eekhoff uit 1850 is het voetpad nog goed te zien. De boerderij op Strûpenkeal lag het verst vanaf het dorp. Het voetpad vanaf de terp liep niet, zoals nu het geval is, langs Carpe Diem, maar langs de in 1990 afgebrande boerderij van P. Lycklama à Nijeholt ( Folsgeasterleane 2)


Voor de bewoners aan de Leane was het soms een hele toer om met droge voeten in het dorp te komen. In de natte periode is een onverhard pad slecht te belopen en zeker in de donkere avonduren. Met volle maan kon je nog een beetje zien waar je liep, met nieuwe maan zag je geen hand voor ogen.


Op de foto de Folsgeasterleane in wintertijd toen de melk nog in bussen naar de fabriek werd gebracht.


Als in 1974 de nieuwbouw aan de Leane start met een dubbele woning wordt de officiële naam Folsgeasterleane en krijgen de boerderijen de nummers no 2, 4 en 15. Het renteniershuis, later arbeiderswoning, bij de boerderij van Jongsma (later Pieter Lycklama à Nijeholt), is intussen een opslagruimte geworden en krijgt geen nummer meer. De boerderij op de terp Strûpenkeal is in 1973 afgebrand en krijgt ook geen nummer.


De bouw activiteiten gaan door en naast de dubbele woning komt een vrijstaand huis.(1976/1977)


De Folsgeasterleane buiten het dorp: Het weggetje richting de voormalige boerderij van Abma (Folsgeasterleane 15) werd ook wel het “Reade Leantsje” genoemd vanwege het feit dat het werd verhard met rode dakpannen. Het laatste stuk richting Carpe Diem is bestraat geweest met geeltjes, waarmee de boerderij zijn voornaamheid uitstraalde. In de jaren tachtig is het publieke gedeelte een beton pad geworden. Het stuk naar de boerderij van Abma is op eigen verzoek van de bewoners aangelegd.In 1988 wordt er aan de Folsgeasterleane een nieuw dorpshuis gebouwd dat het nummer Folsgeasterleane 2a krijgt.


Als de Folsgeasterleane vol is, gaat de uitbreiding van het dorp door met de aanleg van het Ekersein.

Tekst: Atse Bruin

Bewerking: Wytske Heida

Foto's Atse Bruin, archief Wymbritseradiel

Zie voor meer informatie:

Venster 1 Aanleg Folsgeasterleane.pdf


© Tekst: wytskeheida2547
© Foto voorblad: Wymbritseradiel

Opmerkingenvenster

Aanleg Folsgeasterleane