Mieddyk

Mieddyk
©: Wytske Heida
Mieddyk
Mieddyk (©: Atse bruin)

 

De dijk is aangelegd rond de 12e eeuw en liep vanaf Folsgare naar Vijfhuis, waar de dijk weer aansloot op de oude Middelzeedijk. De dijk is niet echt een zeedijk geweest, maar is een oude binnendijk. Het laatste deel van de dijk is verdwenen, maar tot Oosterburen is de dijk bewaard gebleven. Dit komt vast omdat de kerk van Folsgare eigenaar is van de dijk. De oudst bekende naam van de dijk is Myoldick, Mijeldick uit het register van aanbreng van 1511.

Register van de(n) Aanbreng of Staat van Aanbreng was een inventarisatie van alle belastingplichtige huizen en grond met de namen fan de eigenaren en gebruikers in Fryslân. Het was de grondslag voor de floreinrente, toen nog een aparte verhoging fan de zogenoemde jaartax. Het verstrekte de soort informatie die later ook in het kadaster werd opgenomen, met de huurwaarde van de grond.

 

Zie voor meer informatie:

Mieddyk. nl
Mieddyk, fr
Atse bruinReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Wytske Heida)