Deel:


De smederij van Folsgare

 

Op 22 mei 1870 trouwt Sybe Cornelis zijn dochter Trijntje met smidsknecht Lourens Lutgendorff uit Sneek. Sybe wil dat het jonge stel na hun huwelijk een goede start kan maken. Hij heeft daarom een overeenkomst gesloten met timmerman Pieter Willems Twijnstra uit Folsgare. Pieter Willems bouwt aan de Tsjaerddyk een smederij en Lourens Lutgendorff zal het pand voor tenminste vijf jaar huren, voor een bedrag van fl 169, - per jaar. Sybe Corenelis Nijdam staat , als eigenaar van een scheepswerf in Sneek, voor het jonge stel  garant.

 

Lourens en Trijntje vestigen zich volgens plan na hun huwelijk aan de Tsjaerddyk. Lourens Lutgendorff is een zeer eigenzinnig persoon en hij ligt al snel met de kerkvoogden en andere mensen in het dorp overhoop. Na vijf jaar houdt Lourens Lutgendorff het dan ook voor gezien in Folsgare en koopt hij de smederij van Ynte Roode in Makkum.

Timmerman Pieter Willems Twijnstra vertrekt uit Folsgare en wordt boer in Abbega. Hij wil van de smederij af en zet de zaak te koop. Reinder Hendriekus Monkel, stadsomroeper uit Sneek, brengt een bod uit van fl 1661, - . Dit bod wordt afgewezen en het pand wordt uit de verkoop gehaald. Na het vertrek van  Lourens Lutgendorff  in mei 1875, komt Albert de Hond als nieuwe huurder in het bedrijfspand voor een termijn van twee jaar. Hij betaalt een aanzienlijk lager huurbedrag van fl 140, - per jaar. Twijnstra wil toch van het pand af en in 1876 komt het weer te koop. Petrus Jentjes Greydanus, landbouwer te Oosthem, wordt voor fl 1740, - de nieuwe eigenaar.

 

 

 

Zie voor meer informatie:

De smederij van Folsgare, nl
De smidderij fan Folsgeare, fr

© Tekst: Wytske Heida - © Foto voorblad: uitg. van der Meulen bv Sneek

De smederij van Folsgare
©: uitg. van der Meulen bv Sneek
De smederij van Folsgare
eerste steen van de smederij gelegd in 1870 (©: db Folsgare)
De smederij van Folsgare
kaartje 1970 (©: db Folsgeare)
De smederij van Folsgare
De smederij rond 1916 (©: Uitgeverij van der Meulen bv Sneek)
De smederij van Folsgare
briefkaart Andries Bouma (©: archief db)
De smederij van Folsgare
Bouma pand Sneek (©: archief db)
De smederij van Folsgare
Krant uit 1923 (©: lc)
De smederij van Folsgare
Advertentie 1924 (©: lc)
De smederij van Folsgare
Smederij eind jaren 1920 (©: Uitgeverij van der Meulen bv Sneek)
De smederij van Folsgare
Het gebouw anno 2021 (©: Wytske Heida)
De smederij van Folsgare
Hek met de tekst Memento Mori (©: db Folsgare)

Reageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur van het item. (Wytske heida)