Tsjaerddyk 38

Tsjaerddyk 38
©: Uitgeverij van der Meulen bv Sneek
Tsjaerddyk 38
Folsgare 1820 (©: Kadaster)
Tsjaerddyk 38
Folsgare 1824 (©: Kadaster)
Tsjaerddyk 38
Folsgare 1832 (©: Kadaster)
Tsjaerddyk 38
Oeble Woudstra en Antje Franckena (©: db folsgare)
Tsjaerddyk 38
Fam. Woudstra voor d ewinkel, 1910 (©: uitg. van der Meulen bv Sneek)
Tsjaerddyk 38
Minne Minnema en zijn zoontje Klaas (©: db Folsgare)
Tsjaerddyk 38
Fam. Cnossen (©: db Folsgare)
Tsjaerddyk 38
Links de smederij en rechts de hooibult van Cnossen (©: db Folsgare)
Tsjaerddyk 38
Pier Cnossen in zijn functie als koster (©: db Folsgare)
Tsjaerddyk 38
Tijdelijk wonen in een caravan (©: Remmelt Boonstra)
Tsjaerddyk 38
Sloop van het huis (©: Remmelt Boonstra)
Tsjaerddyk 38
Sloop van het huis (©: Remmelt Boonstra)
Tsjaerddyk 38
Sloop van het huis (©: Remmelt Boonstra)
Tsjaerddyk 38
Voorjaar 1974, een lege plek (©: Remmelt Boonstra)
Tsjaerddyk 38
De eerste paal (©: Remmelt Boonstra)
Tsjaerddyk 38
Zomer 1974, het schiet mooi op (©: Remmelt Boonstra)
Tsjaerddyk 38
Winter 1979, het huis te koop (©: Remmelt Boonstra)
Tsjaerddyk 38
Tsjaerddyk 38, 2021 (©: Wytske Heida)

Jelle Uiltjes Hoekstra, boerenknecht, en Ytje Annes van der Werf, dienstmeid, wonen en werken allebei in Folsgare.  Jelle en Ytje kopen na hun huwelijk op 25 mei 1824 het westelijk stuk van de moestuin van Jelle Uiltjes zijn broer Hendrik Uiltjes.

Hendrik zijn vrouw Pietje Baukes heeft deze moestuin ( en een koemelkerij)  verkregen uit de erfenis van Schelte Edgers, bij wie zij huishoudster was.

Jelle en Ytje laten er een kruidenierswinkel met woning neerzetten.

Folsgare breidt uit van vier naar vijf woningen en aan de Tjaardvaart zijn  nu een slagerij, een kruidenier en een timmerman.

De kruidenierswinkel van Jelle fungeert ook als herberg. In de achterkamer is een slokje te krijgen en de notaris gebruikt deze ruimte soms om er een openbare verkoping te houden. In de Tjaardvaart achter de winkel, ligt de praamschuit die Jelle heeft laten bouwen om goederen uit Sneek te halen. Die vent hij vervolgens uit bij de boeren in de omgeving.

Jelle overlijdt plotseling op 26 augustus 1826, ruim een jaar na de geboorte van hun dochter Pietertje Jelles. Ytje blijft achter met Pietertje en de winkel.

Zoals vaker in die tijd neemt een familielid de verantwoordelijkheid van de overledene op zich. Jelle zijn jongere broer Roel Uiltjes trouwt op 5 augustus 1828 met Ytje Annes. Samen zetten ze het bedrijf van Jelle voort en krijgen ze nog twee dochters.

Roel koopt in 1832 nog een hoekje grond van de moestuin en laat er een schiphuis neerzetten voor de praamschuit.

 

Zie voor meer informatie:

Tsjaerddyk 38, nl
Tsjaerddyk 38, fr
Wytske HeidaReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Dorpsbelang Folsgeare)