Easthimmerwei 21

Easthimmerwei 21
©: archief DB Folsgeare
Easthimmerwei 21
het ontwerp van de boerderij, vooraanzicht (©: Atse Bruin)
Easthimmerwei 21
plattegrond van de boerderij (©: Atse Bruin)
Easthimmerwei 21
april 1924, de nieuwste aanwinst (©: archief Feike van der Velde)
Easthimmerwei 21
schapenwassen (©: archief Feike van der Velde)
Easthimmerwei 21
overzicht (©: Atlas Friesland)
Easthimmerwei 21
silo's naast de boerderij voor het inkuilen (©: Atse Bruin)
Easthimmerwei 21
hoge bomen voor de boerderij (©: archief Joukje van der Meer)
Easthimmerwei 21
de poppenverzameling van Joukje (©: Atse Bruin)
Easthimmerwei 21
vooraanzicht boerderij, nog met bomen (©: archief Joukje van der Meer)
Easthimmerwei 21
vooraanzicht boerderij, zonder de bomen (©: Atse Bruin)
Easthimmerwei 21
gevonden bij de verbouwing (©: Wytske Heida)
Easthimmerwei 21
oude tegelwand in ere hersteld (©: Wytske Heida)
Easthimmerwei 21
Vanuit de slaapkamer het gebeuren in de stal in de gaten houden (©: Wytske Heida)
Easthimmerwei 21
waterpomp voor huishoudelijk gebruik (©: Wytske Heida)

Het begint allemaal op Scheender State waar Sipke Gabes Kooistra en Rinske Symons Algera wonen. Hun oudste zoon is Siemens Sipkes. Na het overlijden van zijn vrouw Rinske hertrouwt Sipke Gabes met Yke Ruurds Abma. Hun eerste kind is  Rinske Sipkes.

Siemen Sipkes trouwt driemaal. Zijn eerste vrouw is Baukjen Ruurds Abma. Het paar krijgt een zoon die Sipke Siemens wordt genoemd. Zijn tweede vrouw is Johanna Gosses Bootsma. Als laatste hertrouwt hij met weduwe Sytske Postma, die haar dochter Trijntje van Wijngaarden meebrengt. Sipke Siemens, de zoon uit zijn eerste huwelijk, trouwt met Trijntje van Wijngaarden. Sipke en Trijntje krijgen een dochter, Rinske Sipkes Kooistra.

Rinske Sipkes trouwt met Rinke Douwes Reitsma. Zij gaan op Suderburen wonen. Uit dit huwelijk wordt Sipke Rinkes Reitsma geboren.

Sipke Rinkes Reitsma trouwt op 14 mei 1898 met Rinske Sipkes Kooistra.  Sipke Rinkes en Rinske Sipkes is verwarrend. Maar sterker nog, Sipke Rinkes zijn moeder heet evenals zijn echtgenote ook Rinske Sipkes Kooistra.

Na hun huwelijk wonen Sipke Rinkes en Rinske Sipkes eerst een jaar in de dorpskom van  Folsgare. Daarna verhuizen ze naar Scharnegoutum nummer 20. In 1910 besluiten ze om een eigen boerderij te laten bouwen tussen de ouderlijke boerderij van Sipke Siemens en het dorp. Sipke Rinkes en Rinske Sipkes vragen Murk Canrinus uit Oosthem om een ontwerp te maken.

Zie voor meer informatie:

Easthimmerwei 21, NL
Easthimmerwei 21, FR
Wytske HeidaReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Wytske Heida)