Easthimmerwei 21

Easthimmerwei 21
©: archief DB Folsgeare

Het begint allemaal op Scheender State waar Sipke Gabes Kooistra en Rinske Symons Algera wonen. Hun oudste zoon is >Siemens Sipkes. Na het overlijden van zijn vrouw Rinske hertrouwt Sipke Gabes met Yke Ruurds Abma. Hun eerste kind is  >Rinske Sipkes.

>Siemen Sipkes trouwt driemaal. Zijn eerste vrouw is Baukjen Ruurds Abma. Het paar krijgt een zoon die Sipke Siemens wordt genoemd. Zijn tweede vrouw is Johanna Gosses Bootsma. Als laatste hertrouwt hij met weduwe Sytske Postma, die haar dochter Trijntje van Wijngaarden meebrengt. Sipke Siemens, de zoon uit zijn eerste huwelijk, trouwt met Trijntje van Wijngaarden. Sipke en Trijntje krijgen een dochter, Rinske Sipkes Kooistra.

>Rinske Sipkes trouwt met Rinke Douwes Reitsma. Zij gaan op Suderburen wonen. Uit dit huwelijk wordt Sipke Rinkes Reitsma geboren.

Sipke Rinkes Reitsma trouwt op 14 mei 1898 met Rinske Sipkes Kooistra.  Sipke Rinkes en Rinske Sipkes is verwarrend. Maar sterker nog, Sipke Rinkes zijn moeder heet evenals zijn echtgenote ook Rinske Sipkes Kooistra.

Na hun huwelijk wonen Sipke Rinkes en Rinske Sipkes eerst een jaar in de dorpskom van  Folsgare. Daarna verhuizen ze naar Scharnegoutum nummer 20. In 1910 besluiten ze om een eigen boerderij te laten bouwen tussen de ouderlijke boerderij van Sipke Siemens en het dorp. Sipke Rinkes en Rinske Sipkes vragen Murk Canrinus uit Oosthem om een ontwerp te maken.

© Tekst: Wytske Heida © Foto voorblad: archief DB Folsgeare
Lees meer

Gerelateerde informatie


Foto’sDocumentenReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Dorpsbelang Folsgeare)