De bakkerij aan de Tsjaerddyk (nu nr. 30)

De bakkerij aan de Tsjaerddyk (nu nr. 30)
©: archief db folsgeare
De bakkerij aan de Tsjaerddyk (nu nr. 30)
situatie 1916 (©: archief db)
De bakkerij aan de Tsjaerddyk (nu nr. 30)
rekening 1932 (©: archief db)
De bakkerij aan de Tsjaerddyk (nu nr. 30)
Thomas Beeksma en Sjoerdje van Netten met hun kinderen Klaas, Piet, Tine, Lize, Baukje, Hinke en Simon (©: archief db)
De bakkerij aan de Tsjaerddyk (nu nr. 30)
Tsjaerddyk 30 na de laatste verbouwing (©: Atse Bruin)

Jan Jacobs Meyer wordt in 1819 geboren in Sneek als zoon van broodbakker Jacob Meyer en Attje Kraak. Hij leert het broodbakkersvak van zijn vader. In 1841 trouwt Jan met Hylkjen Molenaar en wordt dan bakkersknecht. Hun zoon Jan Jans Meyer wordt in 1849 geboren en wordt later bakkersknecht bij zijn vader. Jan Jans trouwt in 1875 met Aafke Boersma. Na hun huwelijk wordt hij koopman in Oppenhuizen. Zodoende komt hij in de dorpen rond Sneek en hoort hij van Hessel Rintjes Boschma, boer aan de Tsjaerddyk (31), dat deze in het dorp de voormalige slagerij van Willem Sjerps Twijnstra heeft gekocht. Hessel Rintjes wil graag een bakkerij in het dorp en weet dat Jan Meyer uit een bakkersfamilie komt. Hij ziet in hem de ideale kandidaat om hier een bakkerij te beginnen.

“It giet oan” en op 12 mei 1877 verhuizen Jan en Aafke  naar Folsgare. Jan Meyer wordt de eerste bakker in het dorp.

Zie voor meer informatie:

De bakkerij aan de Tsjaerddyk, nl
De bakkerij oan`e Tsjaerddyk, fr
Atse BruinReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Dorpsbelang Folsgeare)