Wout Zijlstra

Wout Zijlstra wordt geboren op 4 Augustus 1964 te Wolsum. Hij is het jongste kind van Watte Zijlstra, zoon van slager Hantsje Zijlstra en Minke Zijlstra uit Wolsum en Idske Posthuma, de dochter van slager Douwe Posthuma en Aagje de Boer uit Folsgare ( Tsjaerddyk 42). Boven Wout zijn twee broers en twee zusters.

Vader Watte Zijlstra werkt de eerste jaren van zijn huwelijk als veekoopman in Wolsum. In 1968 koopt hij een slagerij in IJlst en rond 1975 een boerderij aan de Tsjaerddyk (nr 27), waar later het succes voor Wout zal beginnen.


Voor hij met zijn gezin naar Folsgare komt, worden eerst de kop en de hals van de boerderij grondig verbouwd door de lokale timmerman Wiersma. Het gezin verhuist in 1976. Zijlstra wordt weer veekoopman en heeft de ruimte om vee aan te kopen en te weiden.

Wout is inmiddels twaalf jaar oud en begint met zelf gemaakte gewichten te trainen. Het resultaat mag er zijn. Na een paar jaar gooien en smijten begint de zuidmuur van de boerderij te scheuren en te verzakken. Dit weerhoudt hem er niet van om al op jonge leeftijd met succes deel te nemen aan wedstrijden voor “Sterkste Man”.

In 1987 slaagt Wout aan de slagersvakschool in Leeuwarden en na de militaire dienst gaat hij in 1988 aan het werk als vleeskeurmeester. Wout trouwt met Patricia en het stel gaat wonen aan de Folsgeasterleane. Ze krijgen drie kinderen: Wout jr, Katinka en Teade. In 2002 overlijdt vader Watte Zijlstra. Moeder Idske blijft in haar eentje op de boerderij wonen tot 2006 wanneer ze naar het Teatskehûs in Blauwhuis gaat.


Het gezin van Wout verhuist nu naar de boerderij aan de Tsjaerddyk. Echter, voor ze hun intrek daar nemen, wordt de schuur met de verzakte zuidmuur grondig aangepakt. De stal en het hooivak worden omgetoverd tot een trainingscomplex voor sterke mannen en vrouwen. Een stukje land naast de boerderij is nu de plaats voor het gooi en smijtwerk.

( zie ook venster Tsjaerddyk 27)

Wout is onlosmakelijk verbonden met de titel ”Sterkste Man” Hij wint in november 1987 de derde prijs bij de “Sterkste Man van Friesland” wedstrijden. Hij wordt dan voor het eerst “Flits van Folsgare” genoemd vanwege zijn krachtexplosies. Een jaar later wordt Wout tweede bij de “Sterkste Man van Friesland”, om in 1989 eerste te worden.

Folsgare heeft dan een echte kampioen in haar midden.


De titel “Sterkste Man van Friesland” is voor Wout pas een begin. Hij wint in 1998 het brons bij de “Sterkste Man van de Wereld” wedstrijden en hij verovert in 2001 de titel “Sterkste Man van Nederland”

Naast de “Sterkste Man” wedstrijden doet Wout ook mee aan de Highland Games.Hij wordt bij die wedstrijden wereldkampioen. Bovendien is hij jarenlang de kampioen van de NK Highland Games voor professionals. Hij wint de wereldkampioenschappen Highland Games in Callander, Schotland en de World Grand-Prix Highland Games in Ierland en in Brazilië. Daarnaast heeft hij nog diverse wereldrecords op zijn naam staan.


Zo is Wout vanaf 1998 wereldrecordhouder "gewicht hoog gooien 25 kilo" (onderdeel van de Highland Games wedstrijden en ook op sommige "Sterkste Man" wedstrijden). Zijn record staat op 5,70 meter. Dit record is in de Verenigde Staten verbeterd, echter met een 'spin' techniek die in Europa niet is toegestaan. Met de hier toegestane technieken is hij nog wereldrecordhouder tot september 2013. Bij de Strongman Championsleague in Rusland, gooit de IJslander Hafþór Júlíus Björnsson (2,07 lang en ruim 190 kg, bijnaam 'Thor') het gewicht ruim over de lat van 6 meter en verbreekt daarmee Zijlstra's jarenlang staande record.

Overzicht van de beste prestaties:

1e plaats World's Strongest Team (1998) samen met Berend Veneberg.

3e plaats Sterkste Man van de Wereld (1998)


4e plaats World's Strongest Team (1999) in China samen met Berend Veneberg

3e plaats World's Strongest Team (2000) in Hongarije samen met Berend Veneberg

1e plaats Sterkste Man van Nederland (2001)

3e plaats World's Strongest Team (2001) in Polen samen met Jarno Hams

8e plaats Sterkste Man van de Wereld (2001)

2e plaats World's Strongest Team (2002) in Heerenveen(NL) samen met Berend Veneberg

1e plaats NK Highland Games (professionals) (2003)

1e plaats NK Highland Games (professionals) (2004)


Wout is niet alleen deelnemer aan de Highland Games en de Sterkste Man-wedstrijden, maar is altijd een groot ambassadeur van deze wedstrijden geweest. Hij organiseert die zelf ook bij zijn eigen boerderij. Hij komt dan graag opdraven in quilt voor een workshop of een demonstratie. Ook bij andere gelegenheden demonstreert Wout met enthousiasme zijn krachten.

Jarenlang komen aanstormende sterke mannen/vrouwen en andere atleten uit het hele land naar Folsgare. In zijn fitnessschuur hangen ze graag aan de ijzers om het maximale uit zichzelf te halen.

In 2020 neemt Wout het besluit om helemaal te stoppen met de krachttrainingen in zijn boerderij. Hij sluit voorgoed de deuren. Ook de strongman-trainingen ( het omkiepen van banden, het slepen en tillen van zware gewichten en melkbussen) op zijn erf en in zijn weiland zijn voorbij.

Wout loopt al een tijdje rond met het plan om een punt te zetten achter een geweldig leven in de krachtsport. In 2019 is hij al gestopt met de doordeweekse trainingsavonden. De coronacrisis ( 2020-2021) dwingt hem om helemaal te sluiten en dat wil hij dan ook maar zo laten. Wout:,,Ik ha myn nocht der ek wol wat fan. We ha hjir altyd drokte om‘e doar en ik bin de wykeinen gauris op paad.’’ ( “Ik heb er wel een beetje genoeg van. Wij hebben hier altijd drukte en ik ben in het weekend vaak weg”). Het vooruitzicht op vrije zaterdagen staat hem wel aan. Wout zegt: “Kin ik ris fuort mei de frou.’’( “Kan ik eens op stap met mijn vrouw”)


Het maakt hem sentimenteel, maar hij vindt dat het tijd wordt voor wat nieuws. ,,Miskien keapje ik in boatsje’’ ( “Misschien koop ik een bootje”), zegt hij. Hij denkt ook na over een andere sport zoals rondjes draaien op de ijsbaan in Heerenveen of Leeuwarden. Schaatsenrijden ligt hem wel. Hij heeft al twee keer de Elfstedentocht uitgereden. Echter, duursporten zijn niet echt zijn ding. Hij heeft nog niets concreets ter vervanging van de krachtsport gevonden. Zo fysiek als het was, kan niet meer vanwege zijn leeftijd.


Het lezen van boeken, o.a. over de Highland Games en bibliografieën van bekende sporters, geeft hem overigens steeds meer voldoening. Daarbij beleeft hij veel plezier aan het lesgeven aan jongeren. Hij wil graag zijn ervaringen overbrengen aan toekomstige topsporters, maar ook aan scholieren. Zo gaf hij b.v. een cursus tiltechniek aan leerlingen van het Nordwin college ( MBO) in Sneek. Hij heeft door het boomstammen gooien, het trekken van vrachtwagens en skûtsjes, het tillen van stenen ballen en gewichtheffen veel geleerd over de techniek hoe je dat het beste kunt doen. Hij vindt het belangrijk zo lang mogelijk fit en vitaal te blijven en wil zijn kennis als trainer of lesgever graag overdragen op anderen. Wout is nog zoekende in welke vorm hij dat zou kunnen doen.

Zijlstra zet zich al jarenlang vol overtuiging in voor het behoud van de Friese taal en cultuur, hij zal dat nu ook zeker blijven doen. Als voorstander van het gebruik van het Fries, werkt hij met regelmaat mee aan de acties van “Sis Tsiis” om de Friese taal in het onderwijs te bevorderen. Wout vindt het belangrijk dat het Fries wordt gesproken, maar ook gelezen en geschreven. Zelf geeft hij het goede voorbeeld door in 2018 ( Culturele Hoodstad), samen met zoon Wout jr. deel te nemen aan het Groot Fries Dictee.


Het onheilspellende en het onzekere van deze tijd van afzondering hebben Zijlstra diep aan het denken gezet. Over zijn leven, over de toekomst, over wat eigenlijk echt belangrijk is. ,,Ik bin oan it opromjen. Al dy mails, al dy foto’s... ik ha in moaie tiid hân hear. Mar ik ha ek wol soargen oer de takomst, as it om dit firus giet. Ik hoopje dat it allegear goedkomt.’’ (“Ik ben aan het opruimen. Al die mails, al die foto’s….ik heb een mooie tijd gehad hoor. Maar ik heb ook wel zorgen over de toekomst, als het over dit virus gaat. Ik hoop dat het allemaal goed komt”) Los van die filosofische bespiegelingen is hij er ook aan toe om zijn erf eindelijk eens op te ruimen. ,,Ik wol wer in netsjes en leech parkearterrein ha.’’(“Ik wil weer een netjes en leeg parkeerterrein hebben”)

Zijn werk als keurmeester bij de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) gaat ondertussen gewoon door. Zijlstra is altijd onderweg. “Minsken moatte harren fiskstikje wol ite kinne - ek yn tiden fan corona.’’ (“Mensen moeten hun visstickje wel kunnen eten – ook in tijden van corona”)


Samenstelling tekst: Wytske Heida

Bronnen: Atse de Bruin, Wikipedia, Rondom Vandaag, Omrop Fryslân

Foto’s: Atse Bruin, Wytske Heida, Omrop Fryslân, Johan Vogelzang, Niels de Vries, Wout Zijlstra

Zie voor meer informatie:

Venster 25 Wout Zijlstra.pdf


© Tekst: wytskeheida2547
© Foto voorblad: Johan Vogelzang

Opmerkingenvenster

Wout Zijlstra