Tsjaerddyk 27

Tsjaerddyk 27
©: archief db folsgeare
Tsjaerddyk 27
kaartje 1832 (©: db Folsgeare)
Tsjaerddyk 27
Gerben de Boer voor de boerderij (©: Tjeerd de Boer)
Tsjaerddyk 27
Moeder Sjoukje Zijlstra aan de afwas (©: Tjeerd de Boer)
Tsjaerddyk 27
Het melken ging met de hand (©: Tjeerd de Boer)
Tsjaerddyk 27
Dochter Rooske geeft de kalveren te drinken (©: Tjeerd de Boer)
Tsjaerddyk 27
Vader Gerben aan het wal snijden (©: Tjeerd de Boer)
Tsjaerddyk 27
Tjeerd de Boer voor de boerdeij (©: Tjeerd de Boer)
Tsjaerddyk 27
Sjoukje de Boer en Hantsje Speerstra op het ijs (©: Tjeerd de Boer)
Tsjaerddyk 27
Schuur met verzakte zuidmuur (©: db Folsgeare)
Tsjaerddyk 27
Verbouwing door Wout Zijlstra (©: Atse Bruin)
Tsjaerddyk 27
Trainingscomplex bij Wout Zijlstra (©: Wytske Heida)

Tijdens de vorming van de zuidzijde van de kwelder ( Nieuwlander polder) werd er door de Middelzee een brede strook klei afgezet. De Tsjerdyk, nu Tsjaerddyk, werd aangelegd tussen 1000-1200 als grens en waterkering van diezelfde Middelzee.

Op één stukje bleef de strook echter vrij smal, dat is de reden dat de boerderij waar dit venster over gaat, langsscheeps aan de weg werd gebouwd.

Sybren Haites Schukken, de oudste zoon van Haite Gerrits en Sybrig Tjeerds uit Jirnsum, ( Haite Gerrits nam in 1811 de naam Schukken aan)  trouwt op 12 juni 1811 met Willemke Luitjes Kleiterp uit Tsjalhuizum, waar haar moeder en stiefvader boer waren. Sybren was al boer op de boerderij aan de Tsjaerddyk (nu 27) waar het paar na hun huwelijk gaat wonen. Zijn vader bezit één derde van de boerderij, zijn schoonvader Tjeerd Sybrigs twee derde.

De zate bestaat uit een erf voor het huis, huizinge met schuur, boomgaard (achter de boerderij) met 22 bunder grasland. Hiervan ligt 10 bunder ten noorden en 12 bunder ten zuiden van de Tsjaerddyk,  midden in het Meerland (Marlân).

Pas na tien jaar wordt hun eerste dochter Sytske geboren, in de jaren daarna komen er nog drie kinderen die echter allemaal jong overlijden.

 

Zie voor meer informatie:

Tsjaerddyk 27, nl
Tsjaerddyk 27, fr
Wytske HeidaReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Dorpsbelang Folsgeare)