Tweede schoolgebouw van Folsgare

Tweede schoolgebouw van Folsgare
©: DB Folsgeare
Tweede schoolgebouw van Folsgare
eerste steen van de nieuwe school (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tweede schoolgebouw van Folsgare
De oude (links) en de nieuwe school tegenover elkaar (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tweede schoolgebouw van Folsgare
Schoolplein in de dertiger jaren (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tweede schoolgebouw van Folsgare
De school na 1938 (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tweede schoolgebouw van Folsgare
Getuigschrift bij het verlaten van de school (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tweede schoolgebouw van Folsgare
De nieuwe school komt achter het oude schoolgebouw (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tweede schoolgebouw van Folsgare
De gevelsteen bij de deur van de oude school wordt verwijderd en bij de entree van de nieuwe school opnieuw ingemetseld. (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tweede schoolgebouw van Folsgare
toestand critiek oorlogsgevaar Hitler dreigt Tsjecho Slowakije in te palmen (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tweede schoolgebouw van Folsgare
Wapen van Folsgare (©: Atse Bruin)

Per 1 januari 1886 wordt de openbare school in Folsgare door de gemeente opgeheven. Dit bericht komt niet als donderslag bij heldere hemel, want de ouders hebben aangegeven dat ze christelijk onderwijs voor hun kinderen willen. Hiertoe was al een commissie opgericht tot bevordering van christelijk onderwijs te Folsgare. Wanneer de statuten op 7 maart 1886 bij koninklijk besluit worden goed gekeurd,  is de vereniging een feit. In september 1886 komt het bestuur weer samen.. De voorzitter Ds. E. C. Gravenmeijer opent de vergadering met gebed. Op de agenda staat als voornaamste punt: de bouw van de nieuwe school. Op de aanbesteding zijn veertien inschrijvingen binnengekomen. De laagste inschrijving is van timmerman Asma uit Heeg en de bouw zal hem worden gegund, tot er iemand opmerkt: “Is hij niet Rooms? ”. Dan valt er een stilte, dit hadden ze niet voorzien. Dit feit is zo ernstig, dat de bouw wordt gegund aan de volgende op de lijst, timmerman Walsmeer uit Wons.  

De nieuw te bouwen school komt tegenover de oude school te staan. Net als bij de eerste school mag het niet ten koste gaan van een stuk weiland en daarvoor zal het laatste doorlopende stuk Tsjaardvaart worden gedempt.

De eerste steen wordt gelegd op 22 oktober 1886 door H.E. Gravenmeijer, de zoon van de voorzitter. Op 20 april 1887 wordt de school geopend. Het tijdelijk aangestelde hoofd van de christelijke school, J. Wielinga uit Gauw, wordt nu vervangen door de eerste onderwijzer aan de nieuwe school, Johannes Steenbergen uit Wommels.

 

Locatie

Folsgare

Zie voor meer informatie:

Tweede schoolgebouw van Folsgare, nl
Twadde skoalgebou fan Folsgeare, fr
Atse BruinReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Wytske Heida)