Tweede schoolgebouw van Folsgare

Per 1 januari 1886 wordt de openbare school in Folsgare door de gemeente opgeheven. Dit bericht komt niet als donderslag bij heldere hemel, want de ouders hebben aangegeven dat ze christelijk onderwijs voor hun kinderen willen. Hiertoe was al een commissie opgericht tot bevordering van christelijk onderwijs te Folsgare. Wanneer de statuten op 7 maart 1886 bij koninklijk besluit worden goed gekeurd, is de vereniging een feit. In september 1886 komt het bestuur weer samen.. De voorzitter ds. E. C. Gravenmeijer opent de vergadering met gebed. Op de agenda staat als voornaamste punt: de bouw van de nieuwe school. Op de aanbesteding zijn veertien inschrijvingen binnengekomen. De laagste inschrijving is van timmerman Asma uit Heeg en de bouw zal hem worden gegund, tot er iemand opmerkt: “Is hij niet Rooms? ”. Dan valt er een stilte, dit hadden ze niet voorzien. Dit feit is zo ernstig, dat de bouw wordt gegund aan de volgende op de lijst, timmerman Walsmeer uit Wons.


De nieuw te bouwen school komt tegenover de oude school te staan.

 Net als bij de eerste school mag het niet ten koste gaan van een stuk weiland en daarvoor zal het laatste doorlopende stuk Tsjaardvaart worden gedempt.

De eerste steen wordt gelegd op 22 oktober 1886 door H.E. Gravenmeijer, de zoon van de voorzitter. Op 20 april 1887 wordt de school geopend.

Het tijdelijk aangestelde hoofd van de christelijke school, J. Wielinga uit Gauw, wordt nu vervangen door de eerste onderwijzer aan de nieuwe school, Johannes Steenbergen uit Wommels.

De fam. Steenbergen neemt intrek in de oude school die geheel verbouwd is tot onderwijzers woning. Meester Steenbergen overlijdt plotseling op 9 februari 1888 op 53-jarige leeftijd.

Zijn opvolger Helmich, zoon van meester Steenbergen, krijgt een voorlopige aanstelling. Hij is nog niet geslaagd voor de hoofdakte. De school komt onder toezicht te staan van de heer Visser, hoofd van de school in Oosthem. Wanneer Helmich zakt voor het examen moet hij in 1890 plaats maken voor Errit de Vries. Er breekt een rommelige tijd aan van snelle wisselingen van meesters. Folsgare blijkt een startpunt te zijn voor beginnende onderwijzers die hogerop willen.

Tijdens de periode dat W. van der Brug aan school staat, vindt in 1908 een grote verbouwing plaats. De school krijgt twee lokalen en dus moet er ook een tweede onderwijskracht bij komen. Dat wordt juffrouw Elisabeth van der Molen. Ze neemt in 1910 ontslag na geruchten dat ze een verhouding zou hebben met meester van der Brug.


Het ontslag wordt ingetrokken, maar in 1913 vertrekken zowel de juf als de meester.

Meester van der Brug wordt opgevolgd door de heer Voorhuis In 1917 komt J.G. Lautenbach die tot 1930 meester in Folsgare blijft. Tijdens zijn aanstelling wordt in 1926 het schoolplein aangelegd en een jaar later komt er elektriciteit in school.

 

Door de crisistijd is het in 1930 erg moeilijk een opvolger te vinden voor meester Lautenbach. Hoewel de werkeloosheid onder de onderwijzers erg groot is, is er niemand die hier aan school wil staan. Uiteindelijk vindt men S. Bruinsma bereid om naar Folsgare te komen. In 1937 wordt het 50 jarig jubileum van de school gevierd en in 1938 wordt de school weer verbouwd.

Meester Bruinsma dient per 1 oktober 1944 ontslag in en na veel wisselingen komt in 1975 meester K. Tijmstra.


Het schoolgebouw begint op leeftijd te komen en er wordt besloten een nieuwe school vlak achter de oude te bouwen.


Op 28 nov 1980 wordt de nieuwe school feestelijk geopend en het oude schoolgebouw verkocht.

De gevelsteen bij de deur van de oude school wordt verwijderd en bij de entree van de nieuwe school opnieuw ingemetseld.

Het pand wordt gekocht door Watte de Jong en Margretha Postma, die er na verbouwing in februari 1982 intrekken.

Tijdens deze verbouwing komt een tekst tevoorschijn die op 13 september 1938 op een wand is geschreven waarop timmerman Thomas Stallinga tijdens de verbouwing van de school zijn bezorgdheid voor het uitbreken van een nieuwe oorlog neerzet.


In 1993 wordt het pand verkocht aan Watte zijn broer Fokko de Jong en zijn vrouw Tina Diphoorn. Begin 2000 komen Bart Gerbrands en Leentje Witteveen er wonen die rond 2005 toestemming geven om het wapen van Folsgare aan de gevel op te hangen.


Tekst: Atse Bruin

Bewerking: Wytske Heida

Foto: Atse Bruin

Zie voor meer informatie:

Venster 24 Tweede schoolgebouw van Folsgare.pdf


© Tekst: wytskeheida2547
© Foto voorblad: DB Folsgeare

Opmerkingenvenster

Tweede schoolgebouw van Folsgare