Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie!

Groep Foestrum

Groep Foestrum

De groep Foestrum coördineert de dorpscanons van Westergeest. De groep bestaat uit een aantal mensen die via verschillende media de historie van Westergeest onder de aandacht brengen.

Met facebookpagina Foestrum worden foto’s van oud-Westergeest op social media geplaatst.

Oud fotomateriaal wordt door Jantsje Wiersma ingescand en geplaatst op www.foestrumerarchief.nl. Om de gegevens met betrekking tot die foto’s zo volledig mogelijk te maken, worden regelmatig goed bezochte foto-avonden georganiseerd in MFC De Tredder.

Ybele Steenstra schrijft historische gebeurtenissen op https://hystoblog.wordpress.com. Samen met de lezers wordt de geschiedenis van Westergeest zo compleet mogelijk gemaakt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: ysteenstra@versatel.nl

Tekst: © Groep Foestrum • Foto: ©