Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie!

Doarpsbelang Stynsgea

Doarpsbelang Stynsgea

Coordineert de canon van het dorp Augustinusga in samenwerking met de Stichting Oud Achtkarspelen. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: secretariaat.DB@stynsgea.nl

Tekst: © Doarpsbelang Stynsgea • Foto: ©