Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie! Fries Nederlands

Uitgebreid stuk in de krant

Deel

9 december 2017: Uitgebreid stuk in de krant

Project "Canons van de Friese dorpen en steden" staat vandaag uitgebreid met foto van de initiatiefnemers in de Leeuwarder Courant en op de site van de LC. Klik hier om naar het betreffende artikel op de website van de Leeuwarder Courant te gaan.