Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie! Fries Nederlands

Startbijeenkomst 19 januari 2018

Deel

2 januari 2018: Startbijeenkomst 19 januari 2018

Op 19 januari 2018 zal het project Canons van de Friese dorpen en steden officieel worden gestart tijdens de startbijeenkomst.

De bijeenkomst start rond 15:00uur en is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het project of daaraan mee wil doen. Verenigingen van dorps- of plaatselijk belang, historische verenigingen, erfgoedinstellingen en dergelijke worden met name uitgenodigd. Lokale overheden en dorpencoördinatoren zijn natuurlijk ook van harte welkom naast allen die het project gewoon een warm hart toedragen of anderszins geinteresseerd zijn.

Tijdens de bijeenkomst zal informatie worden verstrekt over de aanpak van het project en zullen de eerste concrete resultaten worden getoond die door een drietal dorpen tijdens de pilotfase zijn gerealiseerd.

De locatie is Zaal de 2Gemeenten in Jirnsum (Grousterdyk 1, 9011WK, Jirnsum). Inloop vanaf 14:30uur! Let op: Aanmelden is noodzakelijk vanwege het beperkte aantal plaatsen en kan via de website. Ga daarvoor naar: https://dorpscanon.nl