Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Nomineren

hkk

Graag stellen we iedereen in staat om mee te denken over de inhoud van bepaalde dorps- en stadscanons. Middels een digitaal formulier kunt u aangeven welke onderwerpen in een bepaalde canon zeker niet mogen ontbreken en waarom. Met deze nominaties ondersteunt u de lokale canoncommissies bij het maken van de uiteindelijke dorps- of stadscanon.

Wel is het nodig dat u ook uw contactgegevens invult zodat de betreffende canoncommissie t.z.t. contact met u kan opnemen om uw voorstel met u te bespreken.

Via onderstaande knop gaat u naar het betreffende formulier waarmee u uw eigen onderwerp kunt nomineren.

Hieronder ziet u de binnengekomen nominaties. (Let op: Voordat uw nominatie hieronder wordt getoond wordt deze door de redactie gecontroleerd op inhoud.)

Genomineerd voor de canon van Tzum

© Elsinga

De Lyntsjesnijers en de Tuorkemjitters. De striid om de heechste tsjerketoer tusken Tsjom en Aldeboarn.......

Lees meer

Genomineerd voor de canon van Broeksterwâld

© Broekcity

De heer Bijlstra uit Drachten stelt voor dat in de canons van Broeksterwoude en Damwâld aandacht wordt besteed aan het feit dat er in de zeventiende eeuw een nederzetting van Labadisten schijnt te zijn geweest in het bos tussen de twee dorpen. In 1998 is hierover een artikel verschenen in het Friesch Dagblad. De heer Bijlstra is voor de lokale canoncommissies beschikbaar voor aanvullende informat......

Lees meer