Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie!

Let op: Informatiebijeenkomst bij Tresoar op 20 maart 2020 is geannuleerd!

Omdat wij gehoor willen geven aan de Corona-maatregelen hebben wij besloten om de informatiebijeenkomst bij Tresoar op 20 maart aanstaande te annuleren.

We beraden ons op een nieuwe datum, die wij hopelijk zo snel mogelijk bekend kunnen maken via deze website en andere communicatiekanalen.

Welkom

Welkom op de website van de Friese Dorpscanons. Op deze website kunnen alle Friese dorpen en steden hun eigen lokale historische Canon beschrijven en bijhouden.

Historische Canons zijn inmiddels een niet meer weg te denken fenomeen in de Nederlandse samenleving. Zo hebben de meeste grote steden in Nederland hun historische Canons opgetekend. Daarmee laten ze op hoofdlijnen zien wat bepalend is geweest in de eigen ontstaansgeschiedenis. Ook op nationaal en provinciaal niveau zijn historische canons samengesteld. Voor de Canon van Nederland is onlangs een prachtige nieuwe tentoonstelling ingericht in het Openlucht Museum in Arnhem.

Dichter bij huis geeft de Canon van Fryslân in ruim veertig vensters op het verleden een bloemlezing van personen, gebeurtenissen en omstandigheden die de mooie en karaktervolle provincie Fryslân hebben gevormd tot wat het nu is.

Nu is het de beurt aan alle dorpen en steden in Friesland. De gedachte is dat alle Friese dorpen en steden, van groot tot klein, een bijzondere ontstaansgeschiedenis hebben. Wanneer is de plaats ontstaan? Waarom op die plek? Wie waren de pioniers en eerste bewoners? Wie hebben het dorp verder ontwikkeld? Zijn er markante en bepalende gebeurtenissen geweest in de lokale historie? Al dit soort vragen kan worden beantwoord in de eigen lokale historische Canon.

Alle dorpen en steden in Friesland worden uitgenodigd om met hulp van deskundigen hierover na te denken. Het resultaat zal op deze website worden gepubliceerd. Daarbij worden alle lokale Canons met elkaar in verband gebracht. Waardoor er een een totaaloverzicht ontstaat waarin op allerlei manieren dwarsverbanden kunnen worden aangebracht. Deze zullen op hun beurt ook weer worden gebruikt voor het onderwijs.

Speciaal voor dit alles is het project “Canons van de Friese dorpen en steden” opgezet. Aan het project werken mee Tresoar, Stichting Doarpswurk, Afûk, Bureau Erfgasten, It âlders erf en Bureau DeeEnAa. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân.

De technische en inhoudelijke basis voor het project wordt gelegd door het bestaande erfgoedplatform van FrieslandWonderland. Ter gelegenheid en verdere uitbouw van het projectresultaat is de Stichting Fryslans Ferline opgericht.

Nieuws

23-03-2018

© Bauke Folkertsma

Historische dag gemeente Waadhoeke

Stichting Fryslâns Ferline nam afgelopen vrijdag deel aan de historische dag van gemeente Waadhoeke in de grote kerk van St.-Jacobiparochie. Tientallen instellingen op het gebied van historie en erfgoed hebben zich tijd

...lees meer

1-02-2018

© Stichting Fryslâns Ferline

Stichting Fryslâns Ferline een feit

Vandaag is de laatste stap gezet in de oprichting van de Stichting Fryslâns Ferline. Deze stichting zal ervoor zorgen dat deze website tot in lengte van jaren zal blijven bestaan. Het bestuur van de stichting bes

...lees meer

19-01-2018

© Niels de Vries

Foppe de Haan lanceert website

Vandaag heeft Foppe de Haan de website van de "Canons van de Friese dorpen en steden" gelanceerd. Voorafgaand heeft hij een verhaal verteld over zijn geboortedorp Lippenhuizen. In zijn verhaal heeft hij een aantal pracht

...lees meer

18-01-2018

© Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed! Een van de thema’s in het cultureel jaar is "Erfgoed is van ons allemaal". Het project "Canons van de Friese dorpen en steden" sluit daar naadloos op aan en mag zich

...lees meer

2-01-2018

© De 2Gemeenten

Startbijeenkomst 19 januari 2018

Op 19 januari 2018 zal het project Canons van de Friese dorpen en steden officieel worden gestart tijdens de startbijeenkomst.

De bijeenkomst start rond 15:00uur en is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd

...lees meer

29-12-2017

© DeeEnAa

Gelukkig nieuwjaar

Op de drempel van het nieuwe jaar willen we iedereen een gelukkig en gezond 2018 toewensen. We hopen dat 2018 het jaar zal zijn waarin veel Friese dorpen en steden enthousiast aan de slag zullen gaan met het optekenen va

...lees meer

18-12-2017

© Doarpswurk

Nuvere skutters

Janneke de Boer pleit op haar Blog op de website van Doarpswurk voor "Nuvere skutters" in de dorpscanons! Wij kunnen het daar alleen maar mee eens zijn en hebben er ook al rekening mee gehouden. Ieder dorp heeft immers z

...lees meer

11-12-2017

© Stichting FrieslandWonderland

Artikel Friesch Dagblad

In het Friesch Dagblad van 11 december j.l. werd ook aandacht besteed aan het project Canons van de Friese dorpen en steden.

...lees meer

30-11-2017

© DeeEnAa

Website gelanceerd

Na een lange periode van voorbereidingen is vandaag de website van het project "Canons van de Friese dorpen en steden" online gezet.

Deze eerste versie van de website bevat nu alleen nog algemene informatie over het

...lees meer