Boerderijen in en rond Folsgare

Boerderijen in en rond Folsgare
©: Atlas Friesland
Boerderijen in en rond Folsgare
Langhuis getekend door Joost Hidde Halbertsma (©: Lexicon Frisicum)
Boerderijen in en rond Folsgare
langhuis (©: Wikipedia)
Boerderijen in en rond Folsgare
Stal van het langhuis (©: Wikipedia)
Boerderijen in en rond Folsgare
pastorieboerderij (©: Harmen Wiersma)
Boerderijen in en rond Folsgare
pastorieboerderij (©: Atse Bruin)
Boerderijen in en rond Folsgare
Walma state schuur 1877 (©: Atse Bruin)
Boerderijen in en rond Folsgare
Walma state voorhuis (©: Atse Bruin)
Boerderijen in en rond Folsgare
Skeender state (©: archief S. Kooistra)
Boerderijen in en rond Folsgare
Skeender state (©: Atse Bruin)
Boerderijen in en rond Folsgare
Suderburen (©: Atse Bruin)
Boerderijen in en rond Folsgare
Suderburen achter (©: Atse Bruin)
Boerderijen in en rond Folsgare
Carpe Diem (©: Atse Bruin)
Boerderijen in en rond Folsgare
knechtenverblijf (©: Atse Bruin)
Boerderijen in en rond Folsgare
Blikken skuorre (©: Atse Bruin)

Alle oude boerderij typen die in Friesland voorkomen, staan in en rond Folsgare, op het langhuis type na.

1. Kop Hals Romp boerderij  (Pastorie boerderij)

2. Kop romp boerderij  (Walma state)

3. Dwarshuis boerderij  (Scheender state)

4. Stelp boerderij  (Suderburen)

5. Gelede boerderij  (Carpe Diem)

Het langhuis.

De boer woont op de veenterp samen met het vee in een open ruimte onder één dak. De ontwikkeling van de boerderij gaat de volgende fase in, als de boer gescheiden van het vee gaat wonen. Het woonhuis is van de schuur gescheiden door het middenhuis, dat lager is dan het voorhuis. Daarachter de schuur, die in lengte varieert afhankelijk van het aantal stuks vee dat de boer heeft. Het hooi wordt naast de boerderij in de hooiberg opgeslagen. 

Het laatste langhuis met de bijbehorende hooiberg in Fryslân staat, volledig gerestaureerd, in het dorp Warten. Het is als museum ingericht ( bouwjaar 1725)

Zie voor meer informatie:

Boerderijen in en rond Folsgare, NL
Pleatsen yn en om Folsgeare hinne, FR
Atse BruinReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Wytske Heida)