Jentje Everts versus Hoyte Lolkes

Jentje Everts versus Hoyte Lolkes
©: Schotanus

Evert Alberts uit Reduzum en Berber Claeses uit Grou trouwen op 29 september 1715 in Grou. Na hun huwelijk gaan ze in Raard wonen waar Tetje 1716, Rinske 1718, Gerben 1720, Albert 1722, Ytje 1724, Klaas 1726, Jacob 1728, Jentje en Hinke 1734, Sybren 1735 en Anke in 1738 worden geboren.

Jentje Everts ( de Groot) uit Raard, de ene helft van de tweeling, trouwt op 6 maart 1757 met Akke Bonnes uit Grou. Na 1768 is hij boer geworden op Suderburen in Folsgare (Easthimmerwei 23), het land van de afgebroken boerderij ernaast  heeft hij erbij.  In 1778 is hij samen met zijn broer Jacob Everts curator over de kinderen van zijn zuster Hinke en Rinske.

Pieter Luitjens is boer en getrouwd met Trijntie Klaases. Ze wonen na hun trouwen in Scharnegoutum waar op 8 october 1752 Wypkjen Pieters wordt geboren. Het gezin verhuist later naar Tjalhuizum.

Hoyte Lolkes van Folsgare trouwt op 23 maart 1777 met deze  Wypkjen Pieters van Tjalhuizum. Na hun trouwen zijn ze komen wonen op Walma state, waar op 18 september Jelle wordt geboren. 

© Tekst: Wytske Heida © Foto voorblad: Schotanus
Lees meer

Gerelateerde informatie


DocumentenReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Dorpsbelang Folsgeare)