Tsjaerddyk 44 en `t Streekje

Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
©: wytskeheida2547
Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
Eekhof 1850, de boerderij tegenover de kerk (©: Tresoar)
Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
20-05-1853 (©: Advertentie LC)
Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
16-04-1872 (©: Advertentie LC)
Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
de boerderij (©: Feike van der Velde)
Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
De waterput in de bleek (©: Wytske Heida)
Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
Raampje oostzijde (©: Wytske Heida)
Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
23-04-1875 (©: Artikel LC)
Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
08-04-1879 (©: Artikel LC)
Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
de boerderij (©: uitg. van der Meulen bv, Sneek)
Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
Deur aan de zijkant (©: Feike Damstra)
Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
vrachtwagen van Damstra (©: Feike Damstra)
Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
De boerderij en de huisjes met puntdak in 1972 (©: Boeijinga)
Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
huisjes met schuin dak (©: DB Folsgeare)
Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
Garageboxen met naambord 't Streekje (©: Atse Bruin)
Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
Folsgaster hunebed (©: Wytske Heida)
Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
Uit de lucht (©: Atse Bruin)
Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
De boerderjj en 't Streekje in 2021 (©: Wytske Heida)
Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
garageboxen in 2021 (©: Wytske Heida)
Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
Netteplan kaart 1887 (©: Tresoar)
Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
28-01-1876 (©: Artikel LC)

Johannnes Paulus Spiering, getrouwd met Trijntje Harmens Dijkstra, komt rond 1825 vanuit IJlst als timmerman in ons dorp, op Tsjaerddyk 42, wonen. Het dorp heeft sinds het overlijden van Edgar Scheltes in 1783 geen timmerman meer gehad.

Folsgare is nog maar klein, er staan op dat moment slechts zes woningen in het dorp. Twee huizen zijn in bezit van de kerk, er is een arbeiderswoning, een timmerzaak en verder zijn er nog twee koemelkers.

De timmerzaak heeft te weinig ruimte en in 1836 bouwt Spiering een huis met timmerschuur op Tsjaerddyk 44. Het wordt met erfpacht gebouwd op een stuk land dat eigendom is van de pastorie, genaamd de Baetwe. Op dit perceel is de latere Garastrjitte aangelegd.  

J.P.Spiering overlijdt in 1849 en Pieter Willems Twijnstra, een vrijgezelle slagerszoon uit Abbega, volgt hem als timmerman op.

Zie voor meer informatie:

Tsjaerddyk 44 en het Streekje, nl
Tsjaerddyk 44 en it Streekje, fr
Artikel LCReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Wytske Heida)