Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Categorieën

Grieken & Romeinen (3000 v.Chr. tot 500 n.Chr.)

Archeologie & Opgravingen

© Foto van A.A. Buwalda

Geometrisch versierde pot

Bij de terpafgraving van de terp Bittens bij Schettens, werd omstreeks 1912 een prachtige geometrisch versierde pot gevonden, welke nu in het eigendom van het Fries Museum is. De pot is uit de terpen

...

Lees meer

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Archeologie & Opgravingen

© https://commons.wikimedia.org/wiki/

Van het jaar 1000 tot het jaar 1200

Na 900 werd de samenleving verder gebouwd op de fundamenten van het verleden. Onder Christelijke invloeden vormde zich langzaam een samenleving met drie standen: adel, geestelijkheid en boeren.

...

Lees meer

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Archeologie & Opgravingen

© Dirk Strijker, Sumar

Bouwwerk uit de twaalfde eeuw

Bij de aanleg van de noordelijke rondweg langs Sumar (1994, Koekoekswei) treft de aannemer in het gele zand van het gegraven cunet van de weg donkere verkleuringen aan. 
De Werkgroep Archeolog

...

Lees meer

Vroege Middeleeuwen (500-1000)

Archeologie & Opgravingen

© Streekmuseum Burgum

Middeleeuwse gouden ring

Op 8 mei 1997 was Sumarder Pieter de Jong met zijn metaaldetector aan het zoeken op een terrein in Sumar dat bouwrijp werd gemaakt als industrieterrein (Solcamastraat). Daar deed hij een unieke vondst

...

Lees meer