Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Categorieën

19e eeuw (1800-1900)

Beroemdheid

© H. Beekhuis, Gorssel

Dokter Henricus Beekhuis

Henricus Beekhuis (1872-1959) vestigde zich in 1898 als huisarts in Bolsward. Daar heeft hij zich doen kennen als een geliefd huisarts, die veel voor de volksgezondheid heeft gedaan. Maar daarnaast

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Beroemdheid

© Niels Westra

Gerben Willem Abma

Gerben Willem Abma is op 12 july 1942 geboren in Folsgare. Hij is de jongste uit een gezin van tien kinderen. Zijn vader was een boer die theologische boeken las en de Bijbel letterlijk nam. Ze woonde

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Beroemdheid

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Beroemde Rypsters

Eise Eisinga

Eise Eisinga werd op 21 februari 1744 geboren in Dronrijp als zoon van een wolkammer, die woonde aan de Kerkebuurt ( nu Tsjerkebuorren nr. 13). Hij bleek al snel hoogbegaafd, maar moc

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Beroemdheid

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Beroemde Rypsters - Eise Eisinga

Bij beroemde of bekende Rypsters kan er gemakkelijk discussie ontstaan over de keuze die wij als makers van dit boek hebben gemaakt. Wij hebben gekozen voor Eise Eisinga, Alma Tadema en Sjirk de Wal,

...

Lees meer

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Beroemdheid

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Beroemde Rypsters - Alma Tadema

Bij beroemde of bekende Rypsters kan er gemakkelijk discussie ontstaan over de keuze die wij als makers van dit boek hebben gemaakt. Wij hebben gekozen voor Eise Eisinga, Alma Tadema en Sjirk de Wal,

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Beroemdheid

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Beroemde Rypsters - Sjirk de Wal

Bij beroemde of bekende Rypsters kan er gemakkelijk discussie ontstaan over de keuze die wij als makers van dit boek hebben gemaakt. Wij hebben gekozen voor Eise Eisinga, Alma Tadema en Sjirk de Wal,

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Beroemdheid

© Tresoar Haye Bijlstra

Gerben Abma

Gerben Abma is geboren op 29-03-1932 in Folsgeare waar zijn vader boer was. Op deze boerderij aan de Folsgeasterleaene hebben dan al generaties lang Abma’s geboerd.

dbfolsgeare_159045120018

...

Lees meer