Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Categorieën

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Cultuur

© Foto van A.A. Buwalda

Dorpskrant Viadukt

In september 1983 verschijnt het eerste nummer van het dorpskrantje voor Schettens en Longerhouw. Al snel krijgt het de naam Viadukt.

...

Lees meer

Hedendaagse Geschiedenis (2000-nu)

Cultuur

© roelie anema

Dorpshuis de Singel

In 1862 werd in Achlum aan de Voorstraat (nu Dorpsstraat) een dorpscafé gebouwd. Het kapitale dorpscafé verrijkte het dorpsaanzien destijds behoorlijk. Het café heeft in de loop der tijden ver

...

Lees meer

Hedendaagse Geschiedenis (2000-nu)

Cultuur

© Bauke Folkertsma

Gedicht over de Broekstervaart

Twee gedichten over de Broekstervaart, van resp. Pieter Jelles Troelstra en Marije Roorda.

Broeksterfeart, wat bist dochs moai,
As’t dêr leist yn sêfte slomme,
Fan dat rûzjend grien

...

Lees meer

Hedendaagse Geschiedenis (2000-nu)

Cultuur

© onbekend

Ziekenfonds “It Gild”

Het oudste nog bestaande Nederlandse ziekenfonds werd opgericht in 1776 met als doel het verlenen van financiële ondersteuning bij ziekte, ouderdom en overlijden. De lijfspreuk luidt: “Lofwaardig i

...

Lees meer