Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Categorieën

Renaissance (1500-1600)

Gebeurtenis

© Boek: De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560

Saksische Zwarte Hoop raast door Schettens

Het Saksische huurlingenleger ’de Zwarte Hoop’ genaamd, trok moordend en brandend door Wonseradeel, waarbij ook Schettens en Longerhouw flink getroffen werden.

...

Lees meer

Interbellum (1918-1940)

Gebeurtenis

©

Elektra in Schettens aangelegd

In 1926 wordt Schettens aangesloten op het elektra-netwerk. Dorp na dorp werd in die tijd kort na elkaar aangesloten op het toen supermoderne elektranetwerk.

...

Lees meer

Tweede Wereldoorlog (1940-1945)

Gebeurtenis

© A. Bruin

Monument “de Hoanne”

Mensen die op de fiets of met de auto van Ysbrechtum naar Nylân rijden, passeren een opvallend monument. Een monument waarbij voor iedereen niet direct duidelijk zal zijn wat betekenis en oorsprong i

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Gebeurtenis

©

Spaanse Boeven gevangen onder de kerktoren

In de begin periode van de 80-jarige oorlog zwierven er groepen Spanjaarden rond in het noorden. Vanuit Steenwijk trokken ze ook Friesland in en op een keer bereikten ze ook ons dorp. Er was op gereke

...

Lees meer