Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Categorieën

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Gebruik & Traditie

© Canoncommissie Folsgare

De Tjaardvaart, de tekst beschrijft de situatie rond 1900

De Tjaardvaart,die ook wel Tjaarddijkstervaartwordt genoemd, begint in het Morrawieltje net onder Vijfhuis en komt dan in ’t Hart uit. ’t Hart bestaat in die tijd uit drie boerderijen en twee huiz

...

Lees meer