Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Categorieën

19e eeuw (1800-1900)

Herdenking & Jubileum

© It âlders erf

Wilhelminaboom

De Wilhelmina-linde met prachtig hekwerk werd in december 1898 het dorp Wommels aangeboden door mej. Grelina Jacoba Stapert uit Amsterdam t.g.v. de inhuldiging van Koningin Wilhelmina. Jeugdportretten

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Herdenking & Jubileum

© Ale Dijkstra, Sumar

Herdenkingsmonument De Molkbus

Sinds 1996 staat in Sumar, vlak bij de basisschool, het herdenkingsmonument "De Molkbus". Op het gedenkteken staat de volgende tekst te lezen:
Dit tinkteken is oprjochte nei oanlieding fan: de m

...

Lees meer

Tweede Wereldoorlog (1940-1945)

Herdenking & Jubileum

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Tweede Wereldoorlog

Herdenking Dronryp.

Bij de brug over het Van Harinxmakanaal in Dronryp ligt een monument ter nagedachtenis aan elf verzetsmannen die hier, een maand voor het einde van de oorlog, op 11 april 194

...

Lees meer