Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Categorieën

Interbellum (1918-1940)

Industrie & Fabricage

© Dirk Strijker, Sumar

Nederlandsche Thermomchemische Fabrieken (N.T.F.)

Op 18 februari 1925 richtte José Vigevéno de N.V. Nederlandsche Thermochemische Fabrieken (N.T.F.) op.
Voor dit destructiebedrijf had hij een chemicus nodig en hiervoor trok hij Hendrik Jacob Pr

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Industrie & Fabricage

© Onbekend, ansichtkaart rond 1900

Molen van Pijbes (Burgumerdaam)

Moeten we de molen van Halbe Pieters Pijbes, met de naam "de Broeders", beschouwen als een Burgumer- of Sumarder molen? Feitelijk is (was) het een Burgumer molen. Hij stond namelijk aan de noordzij

...

Lees meer

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Industrie & Fabricage

© KLM

Halbertsma’s houtfabrieken

In 1891 werden de Halbertsmafabrieken voor houtbewerking opgericht door Pieter Goslik Halbertsma. Wat  begon met het maken van botervaatjes en boterkisten, werd  nadien gewijzigd in de productie va

...

Lees meer

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Industrie & Fabricage

© onbekend

It izerwurk

Metaalindustrie Van der Ploeg en Stork-Volma.   De volksmond heeft zijn eigen spraakgebruik, los van officiële namen en titels.
In Grou waren er naast “it izerfabryk” (waarmee e

...

Lees meer

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Industrie & Fabricage

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Fabrieken van Dronrijp

Steenfabriek ‘Oorbyt’.

Op de plek de boerderij van de familie De Boer, Tichelwurk 15, stond ooit de state Oorbyt of Oorbiet. Het is onbekend wanneer deze state precies gebouwd is. In ieder gev

...

Lees meer