Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Categorieën

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Landschap & Geologie

© Wytske Heida

Mieddyk

De dijk is aangelegd rond de 12e eeuw en liep vanaf Folsgare naar Vijfhuis, waar de dijk weer aansloot op de oude Middelzeedijk. Het laatste deel van de dijk is verdwenen, maar tot Oosterburen is de d

...

Lees meer

Grieken & Romeinen (3000 v.Chr. tot 500 n.Chr.)

Landschap & Geologie

© J. de Jong

Ontstaan

Ferwoude is waarschijnlijk ontstaan rond het begin van de jaartelling. Toen was het land hoog genoeg om het niet steeds onder water te lopen. Maar toen na verloop van tijd  het water opnieuw hoge

...

Lees meer

Prehistorie (Tot 3000 v.Chr.)

Landschap & Geologie

© Zelf getekend door J.vd Vaart

Ontstaan van Broek als veenontginning

Broek mag zich een bijzonder dorp noemen. Een vaar(t)-dorp. In de vorm is nog de structuur te herkennen van de middeleeuwse ontginning. 

Het dorpsgebied is een combinatie van een bebo

...

Lees meer

Interbellum (1918-1940)

Landschap & Geologie

© oude ansichtkaart uit eigen verzameling

Melkboot Broek, levensader der economie

Voor de ruilverkaveling was Broek een levendig dorp met veel activiteiten op de Broekstervaart. Eén van de meest frequente activiteiten was de melkvaart. Dankzij die melkvaart en de economische betek

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Landschap & Geologie

© onbekend

Waterdorp Grou

“Door de moerassige aard van de bodem in de omgeving van Grouw, is deze ongeschikt voor bouwland; het gehele gebied is een echte Friese "greidestreek". Deze situatie maakte dat de vroegste bewone

...

Lees meer

Grieken & Romeinen (3000 v.Chr. tot 500 n.Chr.)

Landschap & Geologie

© Pleatselik belang Folsgeare

De terp Strûpenkeal

De terp Strûpenkeal

Aan een doodlopend voetpad, verscholen achter het dorp Folsgare aan de Ald Rien, Oude Rijn (ook wel Groote Rijn genoemd) ligt een ruim 3 meter hoge

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Landschap & Geologie

© Dorpsbelang Folsgeare

Garastrjitte

Aanleg Garastrjitte

Als het Ekersein eind tachtiger jaren van de vorige eeuw is volgebouwd, wordt er een perceel aan de zuidzijde van Folsgare aangewez

...

Lees meer