Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Categorieën

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Monumentaal gebouw

© Dirk Strijker, Sumar

Dorpscafé De Koekoek

In 1868 laat Jelle Eelkes Boonstra op de hoek van de huidige Damsingel en de Gravinneloane een woning bouwen. Hij is wagenaar (menner/koetsier) van beroep, maar staat ook als koopman in de boeken. In

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Monumentaal gebouw

© Archief Streekmuseum Burgum

Korenmolen De Hoop

Op een in 1694 door Schotanus vervaardigde landkaart van Fryslân staat op de plaats waar in Sumar korenmolen "De Hoop" staat, een windmolen ingetekend. Of die molen er in 1700 nog staat? In de belast

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Monumentaal gebouw

© DB Folsgeare

Carpe Diem - Folsgeasterleane 4

Vroeger stonden er in het gebied ten oosten van Folsgare tot aan Sneek veel boerderijen die door voetpaden met elkaar verbonden waren. Omdat deze voetpaden een groot gedeelte van het jaar onbegaanbaar

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Monumentaal gebouw

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

De Posthoorn

Geschiedenis van de Posthoorn.

Logement/café de Posthoorn, aan de Brêgebuorren te Dronryp , werd vroeger ook wel "De Groote Posthoorn" genoemd. Oorspronkelijk stond het café dichter aan het

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Monumentaal gebouw

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Van Beymahuis Brêgebuorren

Het van Beymahuis in Dronrijp.

Op de Nieuwe Streek (nu de Brêgebuorren) stond in 1786 een prachtig huis met een rijke barokke Vlaamse gevel. Het huis was voorzien van natuurstenen versieringen

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Monumentaal gebouw

© DB Folsgeare

Folsgeasterleane 15

Vanuit het dorp kom je, links aan houdend, aan het eind van de Folsgeasterleane bij no15. De landweg werd ook wel “Reade leane” genoemd. Het is een plek waar een oude gracht, omzoomd door bomen, a

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Monumentaal gebouw

© DB Folsgeare

Folsgeasterleane 2

Op 25 december 1778 wordt in Hidaard Ruurd Freerks geboren, het negende kind van Freerk Murks Abma en Gerritje Roelofs. Ruurd Freerks leert onder het toeziend oog van zijn oudere broers en zussen het

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Monumentaal gebouw

© Tsjaerddyk 27

Tsjaerddyk 27

Tijdens de vorming van de zuidzijde van de kwelder (Nieuwlander polder) werd er door de Middelzee een brede strook klei afgezet.. De Tsjerdyk, nu Tsjaerddyk, werd aangelegd tussen 1000-1200 als grens

...

Lees meer