Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Categorieën

19e eeuw (1800-1900)

Onderwijs

© Foto van A.A. Buwalda

Bouw Christelijke school

De eerste Christelijke school werd in 1872 geopend, met er een onderwijzerswoning aan vast gebouwd. Vanaf de Franse tijd tijd (1795) hadden Schettens en Longerhouw alleen een openbare school gehad. Er

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Onderwijs

© Foto van André Buwalda

Nieuwe school

In 1955 krijgt Schettens een nieuwe school, waar Hervormd en Gereformeerd samen naartoe gaan. Het gebouw wordt op een nieuwe plaats gebouwd, aan het begin van het dorp. In 1992 maakt deze school weer

...

Lees meer

Hedendaagse Geschiedenis (2000-nu)

Onderwijs

© Foto van A.A. Buwalda

Nieuwe school

In 1992 wordt het huidig schoolgebouw gebouwd, omdat het vorige gebouw uit 1955 dateerde en niet meer aan de eisen der tijd voldeed. Ook groeide het aantal leerlingen gestaag, waardoor er in 2006 zelf

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Onderwijs

© Binnenlandsche Bataafse Courant

Periode van 1800 tot 2000

Wij komen nu in een tijdsperiode dat de informatie ons bijna om de oren begint te slaan. In oude geschriften en kranten kunnen we zoeken naar gebeurtenissen die in Westergeest hebben plaatsgevonden. <

...

Lees meer

Hedendaagse Geschiedenis (2000-nu)

Onderwijs

© J. de Jong ( boek Ferwâlde )

School

De eerste keer dat er over een schoolmeester in Ferwoude wordt gesproken is in 1607. Lambertus Henrici. Of dit ook de eerste schoolmeester is niet bekend. Voor de rest is er voor 1800 niet zo veel bek

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Onderwijs

© Fries Museum in Leeuwarden

Foeke Sjoerds

Oosternijkerk bezit een Foeke Sjoerdsstrjitte en (bezat) een Foeke Sjoerds Skoalle. Wie was deze beroemde dorpsgenoot eigenlijk?

Foeke werd op 2 juni 1713 geboren in Ee als zoon van s

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Onderwijs

© Reinder Tolsma

Ontstaan Christelijke School

Op 13 april 1865 stapt een aantal mannen naar de boerderij van Gerrit Sjolles Sinia aan de Ropsterwei. Van Sinia is bekend dat hij lid is van de in 1854 opgerichte ‘Vrienden der Waarheid’, een ve

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Onderwijs

© Archief gemeente Dantumadiel

Totstandkoming van een openbare school

Het Departement Dantumadeel was vertegenwoordigd op de Algemene vergadering van de Maatschappij op 13 en 14 augustus 1850 te Amsterdam. Daar werd een verzoek ingediend “ter vlodoening aan de hoogs

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Onderwijs

© DB Folsgeare

Eerste school van Folsgare

Al eeuwen is de school het middelpunt in het dorp. In het kerkarchief kunnen we lezen dat in 1685 een gedeelte van de pastorie is verbouwd tot klaslokaal en dat Douwe Douwes een parttime baan als onde

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Onderwijs

© DB Folsgeare

Tweede schoolgebouw van Folsgare

Per 1 januari 1886 wordt de openbare school in Folsgare door de gemeente opgeheven. Dit bericht komt niet als donderslag bij heldere hemel, want de ouders hebben aangegeven dat ze christelijk onderwij

...

Lees meer