Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Categorieën

Vroege Middeleeuwen (500-1000)

Pioniers & Eerste bewoners

©

Oudste vermelding van de naam Schettens

De naam Schettens wordt voor het eerst genoemd in het jaar 855, als ’Scettanfurthi’. In dat jaar schenkt een zekere Folckerus grond in Schettens, aan het klooster te Werden (Duitsland).

...

Lees meer

Grieken & Romeinen (3000 v.Chr. tot 500 n.Chr.)

Pioniers & Eerste bewoners

© 20-06-1870, Het Nieuws van de Dag

Tot het jaar 1000

"Er woonde daar wel een heel armzalig volk op hoge terpen en eigengebouwde stellages, zodat hun huizen uitsteken boven de hoogst bekende waterstanden.
Wanneer de golven het omliggende land

...

Lees meer

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Pioniers & Eerste bewoners

© J. Gardenier Visscher

Vroege Ferwoudsters

De eerste Ferwoudster die met naam genoemd wordt is Syfridus Bodensz. Hij was schipper van Ferwoude. Hij schreef een brief aan het consulaat in Hamburg, omdat in de Elbe ten onrechte beslag was gelegd

...

Lees meer

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Pioniers & Eerste bewoners

© Reinder Tolsma

Ontstaan Oosternijkerk

Dodo en Siburg

Over het ontstaan van Oosternijkerk.
 “Bij de feiten die ik verhaald heb, vergat ik bijna iets te vertellen wat ik mij wel wat laat herinner. Een vrouw, Si

...

Lees meer

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Pioniers & Eerste bewoners

© Afb. 3 Verbindingskanaal NW kaart Jan Jansz Coster 1570 nationaal archief

Ontstaansgeschiedenis Oudebildtzijl

Ontstaansgeschiedenis Ouwe-Syl
DKOuwe-Syl_15831936005824112.jpg Hiermee wordt het dorp Oudebildtzijl bedoeld, genoemd naar de Syl, de sluis van het dorp. Het eerste deel zal het onts

...

Lees meer