Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Categorieën

Hedendaagse Geschiedenis (2000-nu)

Recreatie

© Facebook pagina Schettens-Longerhouw, dhr. L. Spijksma

Hoge brug / vaarroute

In het jaar 2000 werd de zeer lage brug in Schettens vervangen door een brug met 2,5 meter doorvaarhoogte. Dit in verband met de 11-stedentocht route Bolsward-Harlingen, waar sindsdien veel grotere bo

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Recreatie

© Foto van A.A. Buwalda

Dorpshuis De Terp in voormalige school

In 1957 werd de voormalige (Hervormde) school omgebouwd tot dorpshuis. Het kreeg de naam ’De Terp’, omdat het bovenop de terp is gebouwd. Het schoolgebouw was leeg komen te staan, na de bouw v

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Recreatie

© wytske heida

Dorpshuis

In Folsgare is al jarenlang een discussie gaande om een plek te zoeken waar de dorpsbewoners bij elkaar kunnen komen. Hiervoor wordt in 1974 een gebouw van de kerkvoogdij gekocht. Het pand stamt uit 1

...

Lees meer