Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Categorieën

Hedendaagse Geschiedenis (2000-nu)

Vlag & Wapen

© J. Terluin

Wapen en vlag

In 2016 heeft Jelle C. Terluin van de “Fryske Rie foar Heraldyk” een vlag en wapen voor Achlum ontworpen. Deze ontwerpen zijn voorgelegd aan de inwoners van Achlum en zij hebben ze van commentaar

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Vlag & Wapen

© Foto van A.A. Buwalda

Wapen en vlag

Op 5 mei 1955, dus exact 10 jaar na de bevrijding, krijgt Schettens zijn eigen wapen en vlag. De tekens op het wapen zijn gebaseerd op het Van Osinga wapen. Deze familie heeft eeuwenlang Osinga State

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Vlag & Wapen

© Gemeente Dongeradeel, Dokkum

Wapen en Vlag

Tot 1 januari 1984 was Oosternijkerk een van de 13 dorpen van Oostdongeradeel. Op 1 januari 1984 werden Oostdongeradeel, Westdongeradeel en Dokkum samengevoegd tot de nieuwe gemeente Dongeradeel. De

...

Lees meer