Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Ald Burchwert

Ald Burchwert

Coördineert de dorpscanon van het dorp Burchwert. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: info@burgwerd-hichtum.nl

Tekst: © Ald Burchwert • Foto: ©