Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

De Easterwierrumer Freonenrûnte

De Easterwierrumer Freonenrûnte

Coördineert de dorpscanon van het dorp Easterwierrum. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: stephankurpershoek@live.nl

Tekst: © De Easterwierrumer Freonenrûnte • Foto: © De Easterwierrumer Freonenrûnte