Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Doarpsbelang Stynsgea

Doarpsbelang Stynsgea

Coordineert de canon van het dorp Augustinusga in samenwerking met de Stichting Oud Achtkarspelen. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: secretariaat.DB@stynsgea.nl

Tekst: © Doarpsbelang Stynsgea • Foto: ©