Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Dorpsarchief Boijl

Dorpsarchief Boijl

"Voor wie het verleden niet kent, is het heden een raadsel.”
Activiteiten tot heden (2018) waren: Vertonen dorpsfilms Boijl. Rubriek ‘Blik op Boijl’ in dorpskrant ‘Even Bi’jpraoten’. Ontwerp en publicatie van 2 wandelroutes. Filmmiddag over de rivier De Linde. In 2017 vertoonden we voor een vol dorpshuis zo’n 200 beelden van de vroegere middenstand in Boijl met uitleg van Jellie Menger.In 2018 verzorgde Johan van der Zee, vroeger regisseur van het tv-programma ‘Van Gewest tot Gewest’, een middag met beelden uit de regio.Onderzoek “boerderijenlijst” (bewoners van heden tot verleden.)
De activiteiten en het verzamelde archiefmateriaal proberen we zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor eenieder op onze website  www.dorpsarchiefboijl.nl
V.l.n.r.: Karel Kaptein, Rient Menger, Thea Pijlman, Pier de Jong, Gerard Prins, Lineke Diever, Jan Veldhuizen en Jellie Menger.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: janveldhuizen.jv@gmail.com

Tekst: © Dorpsarchief Boijl • Foto: © Karel Kaptein