Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Dorpsbelang Oosternijkerk

Dorpsbelang Oosternijkerk

Dorpsbelang coördineert de canon van het dorp Oosternijkerk. 
De canoncommissie bestaat uit: 
Annie Bremer, Geart Cuperus, Gerrit Elzinga, Lobetje Swijgman, Reinder Tolsma.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: r.tolsma01@knid.nl

Tekst: © Dorpsbelang Oosternijkerk • Foto: ©