Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Dorpsbelang Wierum

Dorpsbelang Wierum

Coordineert de dorpscanon van het dorp Wierum. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: dorpsbelangwierum@hotmail.com

Tekst: © Dorpsbelang Wierum • Foto: ©