Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Groep Achlum

Groep Achlum

Coordineert de dorpscanon van het dorp Achlum. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: roelie-anema@ziggo.nl

Tekst: © Groep Achlum • Foto: ©