Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Groep Kooij

Groep Kooij

Coordineert de dorpscanon van het dorp Snakkerburen. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: janhesselk@gmail.com

Tekst: © Groep Kooij • Foto: ©