Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Groep Rudolf Guys

Groep Rudolf Guys

Coordineert de dorpscanon van het dorp Laaksum. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: rudolfguys@planet.nl

Tekst: © Groep Rudolf Guys • Foto: ©