Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Groep Wommels

Groep Wommels

Coördineert de dorpscanon van het dorp Wommels.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: info@italderserf.nl

Tekst: © Groep Wommels • Foto: © Johan Wagenaar