Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân

Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân

Coordineert de dorpscanons van diverse dorpen in de voormalige gemeente Skarsterlân waaronder Joure. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: tj.algera@gmail.com

Tekst: © Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân • Foto: ©