Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Historisch Warns

Historisch Warns

Coordineert de dorpscanon van het dorp Warns. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: stobbe.riekele@gmail.com

Tekst: © Historisch Warns • Foto: ©