Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Historische Kring Terpengebied

Historische Kring Terpengebied

Coordineert de canon van het dorp Hallum. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: histkring@gmail.com

Tekst: © Historische Kring Terpengebied • Foto: ©