Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Historische Verening Makkinga

Historische Verening Makkinga

Coordineert de dorpscanon van het dorp Makkinga. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: jenrbak@gmail.com

Tekst: © Historische Verening Makkinga • Foto: ©